Slovník základních pojmů

Základní pojmy

Ne každý uživatel se orientuje ve všech výrazech, používaných mezi webdesignery a programátory. Slovník základních pojmů pro oblast webdesignu, počítačové grafiky a internetového marketingu, vám pomůže s lepší orientací v tomto názvosloví.AFFILIATE MARKETING

Affilitate program je zajímavá forma spolupráce majitelů webových stránek, na jedné straně těch, kteří prostřednictvím internetu prodávají výrobky či služby a na druhé straně affiliate /fiálka/, která získává procentuální podíl z každé realizované objednávky za nákup služby či produktu jiné komerční webové stránky, zákazník byl ale přiveden prostřednicvím webové stránky fiálky. Jedná se de facto o provizní systém. Affiliate programy hojně využívají např. internetové obchody.


AJAX

AJAX je velmi moderní, v současnosti poměrně hojně nasazovaná technologie. Kdo dnes neví, co je AJAX, ten ve světě tvorby webových stránek a webových aplikací nedrží krok s dobou. Jedná se o zkratku anglického "Asynchronous Javascript And XML". Jde o metodu využití JavaScriptu k načítání dat bez nutnosti znovunačtení webové stránky pomocí HTTP protokolu a jejího zpracování. AJAX je neodmyslitelnou součástí tzv. Web 2.0 paradigmatu. Je prakticky jediným možným přístupem k tvorbě Rich Internet Application (RIA) pomocí JavaScriptu.


ALEXA RANKING

Alexa je jedním z internetových vyhledávačů, který nad rámec vyhledávání zobrazuje extra informace o úrovni konkrétního webu. Alexa Ranking indikátor se využívá k měření výkonu stránek a celkové hodnocení mezi tématickémi weby.


ALGORITMUS

Každý vyhledávač disponuje vlastním know how pro indexování obsahu webových stránek a pro zobrazení výsledku vyhledávání. Postup každého vyhledávače pro indexování obsahu stránek je dán algoritmem, který má naprogramovaný každý z vyhledávačů a který používá k hodnocení jednotlivých webových stránek.


ALT ATRIBUT

Jedná se o HTML tag, který slouží jako alternativní text pro obrázky na stránce. ALT text je důležitou součástí přistupnosti obrázků.


ANCHOR TEXT

Při budování odkazů nesmí být opomenut význam anchor textu, jedná se o viditelnou část hypertestového odkazu. Anchor textem je myšlen text na odkazující stránce, který je asociován s odkazem na váš web. Použijete-li v odkazu vhodná klíčová slova, můžete tak významně ovlivnit pozici vašeho webu ve vyhledávačích pro tyto klíčová slova.


AVATAR

S rozšířením sociálních sítí a virtuálních světů mezi uživatele internetu, se stal pojem „avatar“ často skloňovaným výrazem. Výraz se používá pro označení vizuální prezentace uživatele na internetu. Nejčastěji se jedná o 2D nebo 3D grafické vyobrazení portrétu uživatele v sociálních sítích, komunitních serverech, diskusních fórech nebo chatech.


BACK-END

Back end je ta část webové stránky, nebo webové aplikace, která není přístupná běžnému uživateli, ale spravuje ji webdesigner nebo administrátor webu. Běžný uživatel má možnost pracovat s Front-endem. Správce webové stránky může prostřednictvím Back endu editovat stránky a tím definovat informace, které se zobrazí na Front-endu. Dobrým příkladem může být administrační systém, což můžeme považovat za Back-end a vyobrazené webové stránky za Front-end.


BAIT AND SWITCH

Bait and switch je metoda pro oklamání vyhledávačů. Docílíte toho tím, že vyhledávačům zobrazíte perfektně zoptimalizovanou webovou stránku a uživatelům vašeho webu se zobrazí jiná.


BANNER

Jedná se o reklamní formát, prostřednictvím kterého si přejete oslovit uživatele konkrétních webových stránek. Přestože se v poslední době od čistě bannerových reklamních kampaní ustupuje a banner je začleněn jako jeden z mnoha formátů online reklamy, stále si užívá poměrně výsostného postavení s ohledem na možnosti kreativního vyobrazení a možnosti oslovení uživatele.

Banner může mít nejrůznější podobu, většinou se však používají standardní formáty bannerů - obdelníkové (Scyscraper, Full Banner, Leaderboard Top, Leaderboard Button, Vertical banner, Rectangle, Wide skyscraper…) nebo čtvercové (Square Banner, Square button…) tvary. V minulosti jsme se setkávali pouze s bannery v podobě statických obrázků či animací ve formátu GIF nebo JPG. Po uvedení JavaScript kódu se bannery staly dynamické a umožnily načítání obsahu nebo interakci s uživatelem.


BANNEROVÁ SLEPOTA

Bannerovou slepotou (Banner Blindness) je označována tendence uživatelů internetových stránek ignorovat reklamní sdělení, a to i tehdy, obsahují-li informace, které návštěvník právě hledá. Z tohoto důvodu označujeme bannerovou kampaň za imageovou, tedy může zvýšit povědomí o produktu nebo značce, ale v mnoha případech nemá sama o sobě čistě obchodní efekt.


BITMAPOVÁ GRAFIKA

Bitmapová, někdy také nazývaná jako rastrová grafika je tvořena pixely. Grafika je složena z rastru (jakési pojmyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod / pixel / má definován svou barvu a jas. Při určitém množství rastru začnou body opticky splývat a vzniká tak grafický obraz. Bitmapovou grafiku můžete poznat například podle přípony souboru, ve kterém je grafika uložena. Nejpoužívanější bitmapové formáty jsou .jpg, .gif, .png, bmp, .tif a další.


BLACK HAT SEO

Neetická SEO metoda, která je internetovými vyhledávači považována za SPAM. Většinou je vyhledávána majiteli webových stránek, kteří chtějí své weby dostat vysoko ve vyhledávačích velmi rychle, ale na krátkou dobu. Vyhledávače v dnešní době dokáží již metody Black Hat SEO identifikovat a takové stránky jsou penalizovány. Jedná se o postupy jako spamování diskuzních fór, spamování blogů či chatů, link farmy, neviditelný text, cloaking, doorway, apod.


BROKEN LINKS

Odkazy, které mohly existovat, ale již neexitstují, které vypršely a neodkazují na žádné stránky. Uživatelům se zobrazuje buď "stránka nenalezena" nebo "404 stránka". Pokud měníte zpětené odkazy, doporučujeme pravidelně kontrolovat funkčnost těchto odkazů, zdali jsou stále dostupné. Vašemu webu by totiž mohlo uškodit, pokud budete odkazovat na doménu, která již není dostupná nebo je např. napadena virem. Neplatné odkazy (broken links) můžete hlídat např. prostřednictvím nástroje Google Webmasters Tools, který dokáže identifikovat chyby na stránkách.


BRAINSTORMING

Naše častá metoda, jak přijít na kloub určitému problému a přijít s kreativním řešením. Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak určitý problém vyřešit. Aneb jak se říká, víc hlav víc ví.


CACHE

Kopie stránek, která se ukládá na uživatelském HD, nebo v databázi vyhledávače. Cache umožňuje rychlejší načítání stránek, které jste již navštívili. Pro zjištění Cache vašich stránek ve vyhledávači Google, zadejte do vyhledávacího okénka cache:www.vašedoména.cz


CALL TO ACTION LINKY

Odkazy jsou vedle nadpisů, podnadpisů a písma zvýrazněného boldem jedním z nejdůležitějších atributů, které nejen že poutají pozornost uživatele, ale jsou také velmi důležité pro optimalizaci stránek pro vyhledávače. Správné prolinkování obsahu je základní dovedností, kterou využívají copywriteři při psaní online textů.

Stránky s promyšlenými texty bohatými na klíčová slova a relevantními odkazy zaujímají lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Web se zároveň stává pro čtenáře zajímavější, přehlednější a především ho umíme navést k další akci na webu buď aby se ponořil hlouběji do problematiky pomocí odkazů "points of resolutin", nebo ho vybídneme ke konkrétní akci prostřednictvím "call to action" odkazu.

Typickými "call to action" odkazy mohou být fráze či akce typu: klikněte zde, pro více informací zde, přidejte zboží do košíku, přidat komentář, přidat hodnocení, zašlete nám nezávanou nabídku, poslat článek e-mailem, apod. Do "call to action" řadíme také poptávkové či kontaktní formuláře.


CLAIM

Slogan, který bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci. Společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků "corporate identity", jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.); zatímco v reklamách statických (inzerci, venkovní) je claim připojen k logu firmy, v reklamách audiovizuálních (rádio, televize, kino) zaznívá obvykle na závěr v rámci tzv. packshotu.


COPYWRITING

Copywriting je reklamní obor, který se zabývá tvorbou zajímavých textů s profesionálním a unikátním obsahem pro online i offline reklamní kampaně. Jeho cílem je připravit texty tak poutavě, účelně, kreativně a výstižně, aby oslovily respondenta reklamní kampaně / potenciálního zákazníka / a dovedly ho ke konkrétní akci – vzbudit zájem o značku, produkt, zapamatovat si značku, podat objednávku, zakoupit zboží, apod.).

Do kategorie copywritingu spadá samozřejmě i psaní textů pro webové stránky, jelikož právě ony jsou jedním z nejdůležitějších reklamních nástrojů firmy. Pokud vynakládáte finanční prostředky pro tvorbu webových stránek, obsah webových stránek nikdy nepodceňujte.

Jelikož i ta nejluxusnější grafická prezentace firmy sama o sobě nic nezmůže, pokud se potenciální zákazník z vašeho webu nic nedozví a v tom horším případě ani nepochopí zaměření vaší firmy. Copywriting může být součástí optimalizace pro vyhledávače, linkbuildingu nebo public relations pro budování povědomí o firmě či značce.


CRAWLER

Crawler je robot, který skenuje stránky nejen ve svém stávajícím indexu, ale prochází i další - nové stránky, které při "crawlování" nalezne.


CSS

CSS (Cascading Style Sheet) je jazyk formátování webových stránek. Pomocí CSS lze naformátovat vzhled stránek pomocí různých stylů


CTR – CLICK THROUGH RATE

Míra prokliku – způsob měření úspěšnosti PPC kampaně. CTR je poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na její odkaz.


DEEP CRAWLING

Deep crawling je takzvané hloubkové skenování vyhledávacího robota, které nastane například u Google deepbota přibližně jednou za tři měsíce. Deepbot se snaží indexovat také složky 3., 4., 5. úrovně od ROOT - kořenového adresáře webu.


DEMOGRAFICKÉ CÍLENÍ

Cílení reklamy na specifickou cílovou skupinu se specifickými demografickými vlastnostmi (plánujete např. festival v Kutné Hoře, tedy si do demografického složení online reklamy zadáte, aby se reklama zobrazovala uživatelům z oblasti Kutné Hory a okolí. Tato metoda je zatím dostupná u jednoho vyhledávače a tím je Google, konkrétně PPC systém Google Adwords. Díky demografickému cílení lze získat více relevantní návštěvníky webových stránek a tím zvýšit konverzní poměr.


DMOZ

Open Directory Project /Directory Mozilla/ – Kvalitní adresář odkazů, které jsou ručně vkládány skupinou dobrovolníků. Zahrnutí v adresáři DMOZ hrálo před roky obrovskou roli v SERP, díky své kvalitě a podpoře hlavních vyhledávačů. V dnešní době už lze získat takové zpětné odkazy jiným způsobem a odkaz v DMOZ už je jako každý jiný kvalitní backlink. Více informací na stránkách DMOZ


DOMÉNA

Doména je internetová adresa, která je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting. Pro běžného uživatele internetu je mnohem snažší zapamatovat si název domény (např. www.Ondesign CZ) než číselnou IP adresu. Při registraci doménového jména se automaticky nezískává prostor pro nahrání samotné webové prezentace (tvz. webhosting).


DOORWAY

Doorway je stránka zaplněná sice kvalitními klíčovými slovy, které ale uživateli přinášejí naprosto nulové informace, kromě odkazů na jiné stránky.


FLASH

FLASH je technologie pocházející od firmy Adobe a zjednodušeně řešeno se jedná o animaci – tedy skupinu snímků, které se postupně mění. Zatímco u animonavého GIFu se střídají rastrové obrázky tvořené sítí pixelů, u FLASHe se jedná o vektorové obrázky (grafika definovaná pomocí čar a výplní). Ale i vektorová grafika má své nevýhody a proto Flash umožňuje vkládat do animace i rastrové obrázky.

FLASH umožňuje tvorbu animovaných WWW prezentací a jejich součástí, jako jsou například animovaná menu, reklamní bannery, webové hry, přehrávání videí a jiné interaktivní scripty. Tvorba ve FLASHi je většinou náročnější na vývoj i údržbu.


FRESH BOT

Freshbot je prohledávací robot vyhledávače Google, který se značně liší od klasického Googlebota. Freshbot navštěvuje a skenuje webové stránky, které jsou častěji aktualizované. Freshbot ukládá čerstvá data do svého indexu, které po nějaké době přesune do hlavního Google indexu.


FRONT-END

Front end je ta část webové stránky, která je viditelná jejím návštěvníkům. Na Front endu se zobrazují data v podobě grafického vyobrazení webové stránky, formy a jejího obsahu. Vzhled stránky je definován grafickým designem webu. Back-end je část webové stránky, která zůstává běžnému uživateli skryta a pracuje s ní správce webu nebo administrátor, který stránky edituje.


FTP – FILE TRANSFER PROTOCOL

FTP je protokol pro přesouvání souborů mezi serverem a klientským počítačem.


FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Fulltextové vyhledávání je vyhledávání prostřednictvím internetových vyhledávačů pomocí klíčového slova (nebo spojení několika klíčových slov). Vyhledávání probíhá tak, že robot vyhledávače porovná hledané klíčové slovo s výsledky v prohledávaném textu (v textu webových stránek).

Webová stránka nebo článek z internetu, ve kterém se klíčové slovo vyskytuje, se zobrazí mezi výsledky vyhledávání. U internetových vyhledávačů je navíc výhodou, že prohledávají i webové stránky, o jejichž existenci jste neměli ani tušení a nabízí tak řádově mnohem více zdrojů informací, ze kterých si můžete vybrat.


GOOGLEBOT

Googlebot je hlavní robot vyhledávače Google, který má za úkol skenovat stránky ve svém indexu a nově vložené stránky přidané uživately. Googlebota lze identifikovat pomocí jeho IP adresy (66.249.66.n)


GOOGLE ADSENSE

Google AdSense je systém od společnosti Google, který umožnuje majitelům webových stránek umístit lišty se sponzorovanými odkazy z Google AdWords. Z každého kliku na tyto odkazy získává majitel stránek provizi. Tento systém je dostupný v České republice od roku 2006, více informací o AdSense naleznete na oficiálních stránkách Google AdSense


GOOGLE ADWORDS

Google AdWords je reklamní systém provozovaný společností Google. Google AdWords nabízí například PPC inzerce ve výsledcích svého vyhledávání, nebo nebo obsahové části. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Google AdWords


HTML

HyperText Markup Language je značkovací (nikoli programovací) jazyk, kterým se zobrazuje obsah webových stránek. Každý web, který zobrazíte v prohlížeči jsou ve skutečnosti HTML kódy, v kterých je uložen textový a obrazový obsah.


HYPERTEXTOVÝ OBSAH

Hypertextový odkaz je základním stavebním prvkem internetu. Hypertextový odkaz je odkaz neboli link na webových stránkách vedoucí a odkazující buď na podstránku v rámci dané webové stránky nebo na jinou webovou stránku na internetu. Po kliknutí na hypertextový odkaz se vám otevře webová stránka, na kterou odkaz směřoval. Hypertextové odkazy mohou být umístěny na text či na obrázek (např. na reklamní banner).


LONG TAIL

Klíčová slova, které jsou méně vyhledávaná. Termín bychom zařadili jak ke službě SEO, tak k vytváření PPC kampaní. Klienti často požadují, aby se jejich webové stránky zobrazovali na zvolená klíčová slova v předních pozicích vyhledávačů. Alfou a omegou je však relevantnost jednotlivých klíčových slov.

Klíčová slova jako "ubytován" nebo "mp3" jsou velmi hledaná klíčová slova a pokud bychom měli uspokojit přání klienta zobrazovat se na na přední pozici ve vyhledávači na tato frekventovaná slova, služba by byla pro klienta velmi drahá a v některých konkrétních případech až neefektivní. Pak nastupují tvz. long tail, tedy klíčová slova, která jsou méně hledaná, tedy méně konkurenční, ale stále relevantní k vašemu byznysu.


LINKBUILDING

Budování zpětných odkazů. Tato činnost je pouze jedním střípkem mozaiky SEO optimalizace webových prezentací a aplikací, ale zdaleka ne jedinou metodou pro kouzelné slůvko „SEO“, jak se domnívají některé společnosti, které tuto službu nabízejí.


LINKBAITING

Jeden ze způsobů budování zpětných odkazů. Pomocí zajímavého obsahu se snaží přimět ostatní stránky, aby na tu vaši odkazovaly. Způsob je využitelný u informačních portálů, katalogů nebo ho lze vysledovat jako dobře fungující systém mezi bloggery.


MAPA STRÁNEK

Mapa stránek (sitemap) je způsob zobrazení stromu webu. Mapa stránek se používá jako doplňkový navigační prvek na webových stránkách. Odkaz na mapu stránek se většinou zobrazuje v patičce nebo hlavičce webové stránky.


PHP

PHP neboli programovací jazyk Hypertext Preprocessor. Zdrojové soubory .php jsou uloženy ve vašem pronajmutém prostoru na serveru a běžný uživatel internetu, který nemá heslo se k nim nedostane. PHP většinou pracuje principem kompilace kódu vzhledem k prohlížeči, přičemž uživatel na své webové stránce ve výsledku již vidí kód (X)HTML


POINTS OF RESOLUTION LINKY

Odkazy jsou vedle nadpisů, podnadpisů a písma zvýrazněného boldem - jedním z nejdůležitějších atributů, které nejen že poutají pozornost uživatele, ale jsou také velmi důležité pro optimalizaci stránek pro vyhledávače. Správné prolinkování obsahu je základní dovedností, kterou využívají copywriteři při psaní online textů.

Stránky s promyšlenými texty bohatými na klíčová slova a relevantními odkazy zaujímají lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Web se zároveň stává pro čtenáře zajímavější, přehlednější a především ho umíme navést k další akci na webu buď aby se ponořil hlouběji do problematiky pomocí odkazů "points of resolutin", nebo ho vybídneme ke konkrétní akci prostřednictvím "call to action" odkazu. Prostřednictvím "points of resolution" odkazy uživatele vedem na stránku vysvětlující dané klíčové slovo, na podstránku, která doplňuje znalosti a informace k danému tématu nebo na jinou externí webovou stránku s relevantním obsahem.


REDAKČNÍ SYSTÉM

Redakční systém - v anglickém jazyce označovaný jako CMS (Content Management System). Redakční systém umožňuje uživateli vlastní editaci webových stránek bez znalosti značkovacích nebo programovacích jazyků.

Prostřednictvím redakčního systému si můžete libovolně spravovat svůj web – editovat jak strukturu webu (vkládat podstránky, přidávat názvy do menu, apod.), tak editovat obsah webu (vkládat a upravovat texty, aktualizovat informace, novinky, články, vkládat nebo mazat obrázky, apod.) Redakční systémy se liší v závislosti na vašich požadavcích, zadání a cíli, které mají vaše webové stránky splňovat.


SÉMANTIKA

Sémantika je obecně disciplína zabývající se významem slov a znaků. Pojem není používaný pouze v informatice a programování, ale uplatňuje se také v logice či lingvistice. Pro vývoj webových stránek je sémantika důležitá především pro správnou tvorbu HTML kódu (příp. jeho nástupce XHTML). Některé znaky v těchto jazycích mají přiřazen určitý význam a sémantika je právě o správném používání html znaků při psaní kódu a obsahu webových stránek.

Nadpisy či tučně vyznačené písmo správně označené v HTML dává slovům větší význam než zbytek obsahu. Sémantika je důležitá jak pro validaci kódu, tak je jedním z nejdůležitějších krirérií pro úspěšné SEO (optimalizace pro vyhledávače). Právě sémantika umožňuje vyhledávacím botům lépe porozumět obsahu webové stránky.


SERP – SEARCH ENGINE RESULTS PAGE

Ve volném překladu se jedná o stránku vyhledávače/čů s výsledky vyhledávání. Tato stránka u hlavních vyhledávačů (Seznam.cz, Google.cz) zobrazuje vždy 10 výsledků s titulkem (o délce 66 znaků) a krátkým popiskem (snippetem o délce 255 znaků), dále také ukazuje URL konkrétního webu, archív a podobné stránky.


SOCIAL MEDIA MARKETING

Marketing v sociáílních sítích je nový proud v internetovém marketingu. Jedná se o postup, který ke zvyšování úspěšnosti stránky využívá kontaktů s cílovými komunitami prostřednictvím sociálních sítí, blogů, microsite a diskuzních fór.


SPONZOROVANÉ ODKAZY

Vyhledávače zobrazují sponzorované odkazy většinou v SERP, v případě Google Adwords se odkazy zobrazují většinou vpravo od organických výsledků vyhledávání na stránce vyhledávače. Pokud se inzeráty přesně shodují s vyhledávacím dotazem uživatele, reklama se může zobrazit přímo v horní části SERP.


WEBDESIGN

Webdesign již dávno není pouze o grafice, jak se někteří domnívají. Jedná se o soubor činností, při kterých jsou vytvářeny webové stránky a webové aplikace. Spočívá v návrhu struktury a vzhledu webových stránek, přičemž se používají zejména technologie (X)HTML (pro strukturu stránky a textový obsah) a CSS (kaskádové styly) společně s obrázky (PNG, GIF, JPG,…), které tvoří grafickou podobu webu.

Navíc se někdy používají další technologie umožňující vyšší interaktivitu jako např. JavaScript, SVG, Flash či Java applety. Do webdesignu někdy lze počítat také části tvorby serverové části aplikací – programování v jazycích jako PHP či ASP – a záležitosti spojené se zvyšováním úspěšnosti stránky (SEO, copywriting, atd.).


WEBHOSTING

Webhosting nebo hosting je pronájem prostoru, který vám pronajme provider / majitel serveru / do užívání na sjednanou dobu (zpravidla na rok). Na tomto prostoru / serveru / běží vaše webová prezentace. Na hosting směřuje vaše jmenná internetová adresa – doména. Pokud si objednáte hosting, ale nemáte registrovánu doménu, vaši prezentaci nelze na internetu zobrazit.


WEBOVÁ ŠABLONA

Předem připravený design a rozsah webových stránek. Šablona neobsahuje žádná data, to znamená, že ji můžete naplnit svým textem, a přeměnit tak šablonu v plnohodnotné webové stránky.

Pro vytvoření jednoduchých osobních stránek lze tento typ doporučit. Pro firemní prezentaci jsou ale nevhodné. Na webových stránkách zdarma musíte snést reklamní sdělení provozovatele. Nemůžete měnit design ani architekturu webové stránky, nelze tedy přidávat další podstránky, jazykové mutace, lišty a složitější aplikace (např. diskuze, nebo články).

 Ondesign CZ 4.0 5 4