Zásady pro výběr doménového jména

Struktura doménového jména

Proč si dát práci s výběrem správné domény?

1. Webová adresa bude tím hlavním, co vaši stránku zastupuje v "reálném" světě. Budete ji uvádět nejen při komunikaci s ostatními uživateli internetu, ale například i v reklamních materiálech, prospektech, na vizitkách apod.

2. Ve stále se zvětšujícím světě internetu, kde se můžete přemístit na kteroukoli stránku jedním kliknutím myši na její odkaz, musí být vaše webová adresa především snadno zapamatovatelná. Většina lidí se podívá na stránky až ve chvíli, kdy jejich adresu už znají, někde ji viděli (např. na banneru, v zajímavém članku apod.), nebo slyšeli a zapamatovali si jí.

3. Na základě webové adresy (doménového jména) je vašim stránkám mj. přiřazována i tzv. relevantnost ve vyhledávačích.

4.. Chytře a vhodně zvolené doménové jméno vám dokáže přivést více návštěvníků, v ideálních případech pak i ty, kteří původně vaši stránku navštívit vůbec nechtěli. Jak vybrat ideální doménové jméno?

Web4U - domény, webhosting, servery

Jak vybrat ideální doménové jméno?

1. Webová adresa může být složena pouze z písmen anglické abecedy (tedy bez diakritiky), čísel a pomlčky, kterým se pokud možno snažte vyhnout. Méně zkušený uživatel musí často pomlčku na klávesnici chvíli hledat a problém mu může způsobit i psaní číslic (např. u notebooků se stiskem klávesy shift).

2. Měla by co možná nejvíce odpovídat obsahu, nebo zaměření stránek. Ze správně zvoleného doménového jména stránek si pak bez problémů dokážete odvodit - domyslet, co je jejich obsahem.

3. Měla by být jednoslovná. Pokud již registrujete víceslovný název, měli byste zaregistrovat jeho variantu s pomlčkami i bez pomlček, jinak vám může konkurence odvést "zbloudilé" návštěvníky.

4. Měla by být tvořena slovem (nebo slovy), které se stejně píše jako vyslovuje, nebo je všeobecně známé a používané. Ne všichni ovládají cizí jazyk tak, aby si snadno a správně zapamatovali doménu tvořenou cizím slovem. V případě, že je použití cizího slova nevyhnutelné, doporučuje se ještě registrace několika jeho zkomolenin.

5. Měla by mít délku do sedmi, maximálně devíti znaků – kratší název domény se snadněji zapamatuje.

6. Pokud jsou stránky určeny především pro české uživatele internetu, měla by mít doména prvního řádu koncovku cz. V případě mezinárodní cílové skupiny potom koncovku com, net nebo org.

7. V rámci možností by měla obsahovat co nejvíce libozvučných částí - tzn. samohlásek (a, e ,i , o, u, y), dvojhlásek (ou, au, eu) a znělých souhlásek (b, d, g, h, j, l, m, n, r, v, z).

Podle čeho zvolit doménové jméno?

V případě, že se vaše stránky týkají subjektu, který již má zavedené jméno (např. stránky firmy, organizace, instituce, časopisu nebo osobní stránky), pokuste se nejprve registrovat toto jméno. Pokud je jméno subjektu i jeho alternativy (viz níže) již registrované nebo se vaše stránky jednoduše žádného takového subjektu netýkají, pokuste se vžit do role průměrného návštěvníka vašich stránek a napsat si několik slov, které se vám v souvislosti s nimi vybaví. Pak se pokuste některé z napsaných slov vybrat a popř. zaregistrovat doménu.

Pokud si již vyberete doménové jméno a zjistíte, že je obsazeno (což je vcelku pravděpodobné), nemusíte ještě ztrácet hlavu. Můžete ho upravit například tak, že před něj přidáte předponu i, i-, in, in-, e, e- nebo za něj příponu net, -net, online, -online, web, -web.. Tyto doplňky vyjadřují příslušnost k internetu, ale hlavně se vám díky nim značně rozroste nabídka doménových jmen k registraci a vy tak budete mít daleko větší šanci, že narazíte na jméno, které ještě není registrováno.

Pokud vám již budou při výběru domény docházet nápady, můžete se nechat inspirovat seznamem volných domén


Doménové jméno