Jak na marketing v sociálních sítích?

Marketing na sociálních sítích / SMM

Sociální sítě jsou dnes standardně využívaným PR nástrojem větších či menších firem z různých oborů podnikání a jejich význam i oblíbenost stále roste. U nás se celý obor SNA (Social Network Analysis), SMO (Social Media Optimalization) a SMM (Social Media Marketing) stále rozvíjí a proto se ještě často setkáváme s mýty a omyly v názorech na správný postup a účel marketingu v sociálních sítích, podopřené argumenty samozvaných “odborníků“ na SM, kteří aniž by něco tušili o teorii sociálních sítí a sociologii samotné, slibují klientům zaručený úspěch a ty nejlepší výsledky jejich kampaní.

Například jedna z nejčastěji zmiňovaných nepravd těchto "odborníků" se objevuje v podobě argumentů, které nehodnotí výsledek kampaně podle skutečné úspěšnosti, ale dosaženého počtu získaných fanoušků na facebookovské stránce, tedy podle snadno dosažitelného, ale celkově nic neříkajícího čísla. Je dobré se pak zamyslet a ujasnit si, zda je vaším produktem váš výrobek, vaše služba, nebo vaše stránka na facebooku.

Jak komunikovat v sociální síti?

Marketing v sociální síti by neměl mít za cíl komunikaci se všemi uživateli – jednotlivci, ale především budování vztahu. Z teorie sociálních sítí vyplívá, že daleko efektivnější než zahltit všechny spamovou masáží je najít, oslovit a komunikovat s klíčovými lidmi, tedy těmi kteří komunitu vedou a ovlivňují. Je to podobné jako u tištěných médií, kde zadavatel PR článku komunikuje také pouze s redaktorem a né se všemi čtenáři zvlášť.

Svou primární komunikaci tedy musíte zúžit na vybrané klíčové uživatele, předávat jim potřebné informace a vysvětlovat jim je v souvislostech s vaším cílem. Jinými slovy je vést a ovlivňovat. Toto úsilí se vám vrátí v podobě schopnosti skrze tyto "nestranné" uživatele daleko lépe zaujmout ty ostatní, vyprovokovat je a jejich vlažný zájem proměnit v nákupní rozhodnutí. Budování kvalitního vztahu je dobré podpořit také snahou o rozpoutání širší diskuze na témata týkající se vašeho oboru. Když se o těchto tématech nediskutuje, nehovoří se ani o vás.

Sociální síť není katalog ani e-shop!

Na sociální sítě chodí lidé především trávit volný čas, popovídat si se známými, okomentovat fotky kamarádů atd. a ne s náladou a cílem si něco koupit. Z tohoto důvodu má klasická reklama například na facebooku efekt spíše pro produkt, který se dá koupit impulzivně, tedy bez většího rozmýšlení. V opačném případě nebývá přínos těchto kampaní zrovna uspokojivý.

Účelem marketingu na sociální síti je celkové povzbuzení k nákupnímu rozhodnutí (které uživatel absorbuje významně delší čas, než při pohlednu na reklamní banner) a rezonance těch správných argumentů, které ho po té bezpečně navedou tím správným směrem. Jinak řečeno aby ve chvíli, kdy se uživatel sám rozhodne pro koupi např. nového mobilu, si koupil právě ten konkrétní a určitý typ, který dost lidí a článků chválilo a označili ho jako dobrou volbu.

Podstata marketingu v sociální síti je tedy ve zvyšování přesvědčení a pocitu nezbytnosti takového kroku (v našem případě nákupu nového mobilu), a také v navedení tím správném směrem (tedy že nejlepší bude určitá značka a konkrétní typ).

Budoucnost je v komplexnosti PR

Stačí se podívat na vyspělejší trhy, kde se díky raketovému vzestupu facebooku začal uplatňovat trend komplexní PR strategie, tj. celkové porozumění významu vašeho produktu, značky, nebo myšlenky ve všech informačních zdrojích a komunikačních kanálech. Důkazem toho jsou firmy, které vás dokáží zabezpečit a slušně reprezentovat jak v off-line médiích a printu, tak on-line médiích – tedy na webu a sociálních sítích.


Marketing na sociálních sítích