Autorská práva

Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu majitele stránek Ondesign CZ (http://ondesign.g6.cz), je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, nebo distribuce jakéhokoli materiálu, nebo části materiálu zveřejněného na stránkách Ondesign CZ, včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, nebo zahrnutí těchto materiálů a jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové, nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Toto ujednání se netýká používání, publikování a archivování jednotlivých webů a souborů jejich oprávněnými uživateli v klientské sekci.Podminky užití

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají webové stránky Ondesign CZ - http://ondesign.g6.cz (dále jen uživatelé).

 • Použití těchto stránek, jejich obsahu, nebo jejich částí jinak, než pro vlastní potřebu, není bez předchozího písemného souhlasu majitele domény Ondesign CZ (dále jen provozovatel) dovoleno.
 • Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek.
 • Výhradní právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.
 • Zveřejnění veškerých údajů či informací na webových stránkách (s výjimkou těchto podmínek a všeobecných obchodních podmínek) nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud to nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 • Tyto podmínky je oprávněn měnit, nebo jinak doplňovat a upravovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání webových stránek Ondesign CZ vstupují v platnost a jsou účinné dnem jejich zveřejnění.


Odmítnutí a omezení odpovědnosti

 • Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.
 • Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
 • Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
 • Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací, nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací, nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.


Ochrana dat a osobních údajů

 • Informace o zákaznících, stejně tak jako osobní údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů webových stránek Ondesign CZ jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména dle ustanovení § 4 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dodatků.
 • Ondesign CZ veškeré údaje získané od zákazníků považuje za vysoce důvěrné a používá je výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Ondesign CZ s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v §5 odst. 2 písm. b a v §5 odst. 6.


Zásady společnosti Google pro reklamní soubory cookie a ochranu osobních údajů

Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování relevantnějších reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, může použít k zobrazování reklam na těchto stránkách soubory cookie DART. Díky souborům cookie DART společnosti DoubleClick, může společnost Google zobrazovat relevantnější reklamy na základě vašich návštěv na těchto a jiných internetových stránkách.


Na co jsou využívány údaje soboru cookie DoubleClick DART?
 • omezení frekvence zobrazení stejných reklam
 • filtrování spamu a podvodných kliknutí na reklamy
 • poskytnutí počtu uživatelů (zadavatelům reklamy), kteří neklikli na reklamu a přesto navštívili stránky zadavatele reklamy
 • audit, průzkum a analýzu údajů za účelem zachování ochrany a vylepšení služeb
 • zajištění řádné funkčnosti technologie zobrazování reklam
 • vývoj nových služeb

V případě potřeby, se uživatelé mohou po přečtění zásad ochrany osobních údajů pro reklamy Google a reklamní síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit